Kompletní návrh podlahových konstrukcí

Na základě požadavků zákazníka zpracujeme kompletní návrh podlahové konstrukce, vč. případné úpravy podloží (štěrkopískové piloty) a případné izolace proti vodě nebo radonu.

Pro tento návrh potřebujeme upřesnit následující informace:
  • druh provozu a typ zatížení
  • velikost zatížení (plošné, bodové, vysokozdvižné vozíky, nákladní auta apod.)
  • kvalita podkladních vrstev (nejlépe geologický průzkum, deformační moduly Edef apod.)
  • určení radonového indexu pozemku
Obchodní firma: BEVA s.r.o.; Sídlo: Brno, Dominikánské nám. 187/5, okres Brno-město; IČO: 255 56 509
Společnost BEVA s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku 1. března 1999 pod spisovou značkou: oddíl C, vložka 33211 na Krajském soudě v Brně.
© 2024 BEVA® s.r.o. | Vytvořil PREST CS