O firmě

Počátek firmy BEVA® se datuje do roku 1992, kdy vznikla firma Ing. Kovář - BEVA. Ihned po svém vzniku se specializovala na provádění průmyslových betonových podlah a stala se tak první soukromou firmou v bývalém Československu, která prováděla strojně hlazené betonové podlahy (tehdy technologií švédské firmy DYNAPAC).

Od této doby jsme rozšířili náš program o další nejnovější technologické postupy včetně strojního vybavení a provedli jsme řadu významných betonových podlahových konstrukcí pro tuzemské i zahraniční investory.

V roce 1999 se firma přeměnila na společnost s ručením omezeným s názvem BEVA s.r.o. Název BEVA® je zapsán v rejstříku ochranných známek Úřadem průmyslového vlastnictví v  Praze. V roce 2000 byla založena dceřiná společnost BEVA Slovakia s.r.o., určená pro realizaci podlah na Slovensku.

Způsobem úpravy povrchu betonové desky a použitím nejvhodnějšího druhu výztuže (drátky, polypropylénová vlákna, klasická výztuž) provádíme monolitické betonové podlahy, vhodné svými užitnými vlastnostmi do naprosté většiny provozů. Vysokou produktivitu dokazuje denní výkon až 2 500 m2 strojně hlazených betonových podlah se vsypem (samozřejmě v závislosti na kapacitě místního dodavatele betonové směsi). Ročně realizujeme více než 200 000 m2 kompletních betonových podlahových konstrukcí.

Již od vzniku jsme se zaměřili hlavně na kvalitu prováděných podlah a i v současnosti patříme na přední místo mezi konkurenčními firmami. O tom svědčí mimo jiné provádění betonových podlah s nejvyššími požadavky na rovinnost podlah, podlahy pro extrémní namáhání a také specializace na chlazené desky zimních stadionů a v neposlední řadě dlouhodobá spokojenost a stálá spolupráce s našimi zákazníky.

Obchodní firma: BEVA s.r.o.; Sídlo: Brno, Dominikánské nám. 187/5, okres Brno-město; IČO: 255 56 509
Společnost BEVA s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku 1. března 1999 pod spisovou značkou: oddíl C, vložka 33211 na Krajském soudě v Brně.
© 2024 BEVA® s.r.o. | Vytvořil PREST CS