Podlahy strojně hlazené s potěrem metodou „mokrý do mokrého“

Provádění je podobné jako u vsypů, ale na čerstvý povrch betonu je aplikován čerstvě namíchaný potěr v množství cca 10 kg/m2, tl. cca 4 mm (např. FORTEDUR). Potěrová směs je určena pro nášlapné vrstvy průmyslových betonových podlah s vysokou provozní zátěží, u kterých je požadována nadstandardní odolnost v obrusu, odolnost proti rázům a zvýšená odolnost vůči vsakování kapalin (oleje, rozpouštědla a další). Další výhodou tohoto systému je možnost vyšší rovinnosti povrchu – např. podlahy pro VNA vozíky s indukčním vedením dle DIN 15 185.

Obchodní firma: BEVA s.r.o.; Sídlo: Brno, Dominikánské nám. 187/5, okres Brno-město; IČO: 255 56 509
Společnost BEVA s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku 1. března 1999 pod spisovou značkou: oddíl C, vložka 33211 na Krajském soudě v Brně.
© 2024 BEVA® s.r.o. | Vytvořil PREST CS