Podlahy strojně hlazené se vsypem

Betonová směs je zhutněna ponornými vibrátory a plovoucí vibrační lištou, niveleta je srovnána do laserových přístrojů, po zavadnutí se vsype továrně předmíchaný obrusovzdorný vsyp (např. FORTEDUR) v množství cca 3–4 kg/m2 a následně je povrch vyhlazen velkoplošnými dvojitými hladičkami. Zatažený a vyhlazený povrch tvoří po provedení uzavíracího postřiku hotovou bezprašnou podlahu. Podle druhu provozu a zatížení lze použít vsyp v několika skupinách tvrdosti, případně i barevný odstín. Rovinnost dle DIN 18 202, tab. 3, řádek 3.

Obchodní firma: BEVA s.r.o.; Sídlo: Brno, Dominikánské nám. 187/5, okres Brno-město; IČO: 255 56 509
Společnost BEVA s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku 1. března 1999 pod spisovou značkou: oddíl C, vložka 33211 na Krajském soudě v Brně.
© 2024 BEVA® s.r.o. | Vytvořil PREST CS