Vyrovnávací vrstva podkladních násypů

Vzhledem k nárokům na rovinnost podkladních násypů (většinou výšková tolerance ± 10 mm) nabízíme srovnávací podsyp z lomové prosívky fr. 0-4 mm, tl. 5-40 mm, provedený laserem řízeným graderem PGZ 200 s tolerancí max. ±10 mm, denní výkon až 2 000 m2, vhodný i do menších prostor (výška 2 m).

Obchodní firma: BEVA s.r.o.; Sídlo: Brno, Dominikánské nám. 187/5, okres Brno-město; IČO: 255 56 509
Společnost BEVA s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku 1. března 1999 pod spisovou značkou: oddíl C, vložka 33211 na Krajském soudě v Brně.
© 2024 BEVA® s.r.o. | Vytvořil PREST CS